Navigation
Home Page

Dosbarth Miss Davies

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Picture 1

Trosolwg thema ~ Theme overview

Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'

Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'  1
Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'  2

Efelychu gwaith Giuseppe Arcimboldo drwy wneud gwynebau gyda ffrwythau a llysiau. Imitating Giuseppe Arcimboldo art work by creating our own fruit and vegetables faces

Pawb yn mwynhau ein diwrnod meddylfryd twf / Everybody enjoying our growth mindset day.

Picture 1

Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree

Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 1
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 2
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 3
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 4

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu ty i Drysi draenog a'i ffrindiau aeafgysgu ynddo. We have been busy making a home for Drysi draenog and her friends to hibernate over the Winter.

Rydym wedi bod yn creu posteri diogelwch y ffordd gan ei bod hi'n Wythnos diogelwch y ffordd. We have been making Road safety posters because it's Road safety Week


Top