Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Croeso i Flwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Athrawes - Mrs S Evans

                   Miss G Evans

Picture 1

Tymor yr Hydref / Autumn Term

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Blwyddyn 2 yn gweithio'n galed iawn gyda Geiriaduron

 

Year 2 working very hard with Dictionaries

Cafodd Mrs Evans, Blwyddyn 2 a 3 hwyl yn canu a dawnsio yn y Jambori,

diolch i Mr Martyn Geraint unwaith eto eleni!!

 

Mrs Evans, Year 2 and 3 had great fun singing and dancing at the Jambori,

thank you once again this year to Mr Martyn Geraint!!

Diolch i PC John am ein sesiwn ar ymddygiad cywir ac anghywir!

Thank you to PC John for our session on the right and wrong behaviour !

Da iawn chi Blwyddyn 2 a 3.

Mae eich Tariannau Celtaidd yn fendigedig.

 

Well done Year 2 and 3.

Your Celtic Sheilds are fantastic.

Picture 1

Top