Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Plant Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 

Our Nursery, Reception and Year 1 children

Picture 1

Trosolwg thema tymor 1 ~ Theme overview for term 1

Dysgu am fabis ~ Learning about babies

Dysgu llythrennau ~ Learning our letters

Diwrnod Meddylfryd Twf ~ Growth Mindset

Patrymau ~ Patterns

Cymesuredd ~ Symmetry

Hen Deganau a Gemau ~ Old Fashioned Toys and Games

Pentre Peryglon ~ Dangerpoint

Trosolwg Thema Ionawr tan hanner tymor Chwefror - Theme overview for January until February half term.


Top