Navigation
Home Page

PTA

Croeso i'r Adran Cymdeithas Rhieni ac Athrawon.

Welcome to the PTA section.

Trefnwyd Helfa Wyau a bore goffi ar fore Sadwrn 28fed o Fawrth. Roedd pawb wedi mwynhau'r bore.smiley

An Easter Extravaganza was held on Saturday 28th March. Everybody enjoyed the morning.smiley

 

 

5/6/15 Twmpath dawns/Folk dancing


Top