Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

    Croeso i ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Thema hanner tymor cyntaf - Archfarchnad ~ Our thema for the first half term - Supermarket

Gwneud tarten afal hefo afalau o ardd yr ysgol ~ We made an apple pie with apples from the school garden.

Siap a phatrwm ~ Shapes and patterns

Archfarchnad y dosbarth ~ Our class supermarket

Dysgu llythrennau ~ Learning out letters

Creu melin wynt ein hunain ~ We made our own windmills


Top