Navigation
Home Page

Blwyddyn 3 a 4 Dosbarth Dulas

Athrawes - Mrs S Evans / Mrs G Davies

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Croeso i Flwyddyn 3 a 4

Welcome to Year 3 and 4

Ein thema yw - Y Peiriant Amser

Our theme is - The Time Machine

Syniadau ar gyfer y thema - Llais y Plant

Ideas for our theme - Children's voice

Ysgrifennu araith i fod yn gynrychiloydd ar y Cyngor Ysgol / Cyngor Eco

bum yn pleidleisio o fewn y dosbarth. Da iawn i chi gyd!

Having written a speech to be a representative on the School Council / Eco Council

we each voted in class. Well done everyone!

 

Sesiwn blas offerynnau - Gwasanaeth Cerdd Conwy

Taster session - Conwy Music Service 


Top