Navigation
Home Page

Meithrin,Derbyn, Blwyddyn 1

Croeso i’r Dosbarth  

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn  1

Ein thema tymor yma yw: Rydw i’n perthyn i..... - Our theme this term is: I belong to......

Diwrnod ‘Jeans for Genes’ (dysgu am DNA) - Jeans for Genes Day (learning about DNA)

Gwneud crymbl afal - Making apple crumble

Gwneud crymbl natur - Making a nature crumble

Chwilota am siapiau - Hunting for shapes

Dysgu am yr hydref - Learning about the autumn

Mynd am dro i weld nodweddion yr hydref - Our autumn walk

Het hydref - Autumn hats

Diwrnod su’mae/shwmae

Dysgu am batrymau - Learning about patterns

Patrwm Rangoli Diwali patterns

Hwyl yn y dosbarth! - Fun in the class!

Cawson wahoddiad i barti Morus y Mwnci gan blwyddyn 2 a 3. Year 2 & 3 invited us to Morus the Monkey’s birthday party.

‘Archery’

Diwrnod y cofio. - Lest we forget

Wythnos gwrth fwlio, diwrnod sanau od ac ymweliad gan PC Dylan / Anti bullying week, od socks day and a visit from PC Dylan

Dysgu am ddegau ac unedau / Learning about tens and units

Diwrnod Plant Mewn Angen / Children In Need Day

Gweithdy Technocamp, rheoli robotiaid, codio / Technocamp workshop, programming robots, coding


Top