Navigation
Home Page

Cyngor Eco / Eco Council

Ein Cyngor eco/ Our eco Council 2018-2019

Picture 1

Ein Cod Eco/ Our Eco Code

Ein Cod Eco/ Our Eco Code 1

Diolch yn fawr i'r clwb eco am gasglu sbwriel o amgylch yr ysgol / Thankyou to our eco club for litter picking around our school.

Mae'r ymgyrch Bags2school wedi creu elw o £80 tuag at weithgareddau y Cyngor Eco am y flwyddyn. Diolch i bawb a gyfrannodd.

The Bags 2school collection has raised £80 towards Eco council activities this year. Thank you all that contributed.

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9

Top