Navigation
Home Page

Gallery Archive 2017-2018

Hyfforddiant sgwter/Scooter training 26/11/15

Cafodd Blwyddyn 3 a 4 hwyl ar eu sgwters yn ystod hyfforddiant sgwter ar ddydd Iau 26ain o Dachwedd.

Year 3 and 4 had fun on their scooters during the scooter training on Thursday 26th of November.

 

Gwyl Ddawns Conwy Dance Festival 18/11/15

Cymerodd Cyfnod Allweddol 2 ran yn yr wyl ddawns heddiw yn Llanrwst. Perfformiodd y grwp eu dawns creadigol i ysgolion eraill Conwy. 

Key stage 2 took part in the Conwy Dance Festival today at Llanrwst. The group performed their creative dance to other schools within Conwy.

Ymweld a'r Pabis coch yng Nghastell Conwy/ A visit to see the poppies at Conwy castle. 11/11/15

Arddangosfa Pabis coch/Poppy exhibition

Gweithdy Pabis Coch/Poppies workshop

 

Ar 23ain o Fedi daeth arlunydd lleol Laura Stenhouse i'r ysgol i gynnal gweithdy creu pabis coch gyda'r disgyblion. Bydd y pabis prydferth yn cael eu harddangos yng Nghastell Conwy yn mis Tachwedd fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Cofio.

 

On September 23rd, Laura Stenhouse a local artist came to school to hold a workshop with the children to create red poppies with the pupils. The beautiful poppies they made will be part of a display at Conwy Castle during November for the Remembrance celebrations.

 

 

Bore Goffi Macmillan 25/9/15 Macmillan's Coffee Morning

Still image for this video
Adloniant gan y band
Entertainment by the band

Ar yr 2il o Hydref  cynhaliodd Sue Pinney a Carol Thomas fore crefft gyda'r disgyblion yn dilyn y thema Cynhaeaf.

On the 2nd of October Sue Pinney and Carol Thomas held a craft morning with the pupils based on the theme Harvest.

Plant Sialens ddarllen y llyfrgell/ Summer Reading Challenge Children

Sioe Dewis Da gyda Marc Griffiths Good choice show with Marc Griffiths

Crefft yr Eglwys 24/3/16 Church Craft Workshop

Buddugwyr Eisteddfod Celf Sir yr Urdd Winners

Ensemble y Sir/County Ensemble 18/7/16

Still image for this video

IMG_0159.m4v

Still image for this video

Dydd Gwyl Ddewi/St David's Day

Still image for this video

Ymweliad yr Esgob Stephen Lowe Bishop visit


Top