Navigation
Home Page

Dosbarth Blwyddyn 4,5 a 6

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4,5,6!

Welcome to Year 4,5,6 class!

Thema'r tymor yw Newidiadau- The term's theme is Changes

Llais y disgybl.- Pupil's voice! Dyma gwestiynau mae'r disgyblion eisiau ateb iddynt yn ystod y tymor. These are the questions the pupils want answers for during the term.

Dysgu sut i ddefnyddio Geiriadur a Thesawrws i ddatblygu ein geirfa! Learning how to use a Thesaurus and a dictionary to widen our vocabulary!

Darganfod defnyddiau naturiol a defnyddiau wedi'u gwneud gan ddyn yn ngardd yr ysgol.

Identifying natural and manmade materials in the school garden.

Hyfforddiant beicio Bl5/6 Bike training 13.9.21

Map meddwl Thema Tymor yr Haf- Tir a Môr Ein cwestiwn Mawr- Sut mae'r tir yn cael ei ddefnyddio yn ein milltir sgwâr?


Top