Navigation
Home Page

Dosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

    Croeso i ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1

Thema hanner tymor cyntaf - Archfarchnad ~ Our thema for the first half term - Supermarket

Gwneud tarten afal hefo afalau o ardd yr ysgol ~ We made an apple pie with apples from the school garden.

Siap a phatrwm ~ Shapes and patterns

Archfarchnad y dosbarth ~ Our class supermarket

Dysgu llythrennau ~ Learning our letters

Creu melin wynt ein hunain ~ We made our own windmills

Blasu bara o wahanol wledydd ~ Tasting breads from different countries

Thema hanner tymor Hydref tan Nadolig - Enfys

October half term theme until Christmas - Rainbow

Cymysgu lliwiau ~ Mixing colours

Gwyddoniaeth ~ Science

Fydd Hindwaidd a Diwali ~ Hinduism and Divali

Dylunio a chreu gem Elfed yr eliffant ~ We designed and created an Elfed the elephant game

Elfed yr eliffant allan o botel llefrith ~ Our milk bottle Elfed the elephant

Dysgu am amser ~ Learning about time

Adeiladu geiriau ~ Building words

Nadolig ~ Christmas

Thema Tylwyth Teg   ~   Our Fairy Theme

Tylwyth teg y dosbarth - Tiwlip a Blagur Gellyg ~ Our class faries - Tulip and Pear Blossom

Mae'r tylwyth teg yn hoffi pethau naturiol ~ The fairies like things that are natural

Tylwyth teg natur ~ Nature fairies

Ein gwaith mesur ~ Our measuring work

Trosolwg thema tymor yr haf ~ Overview of our summer term theme


Top