Navigation
Home Page

Dosbarth Blwyddyn 2 a 3

Croeso i Flwyddyn 2 a 3!

Welcome to Year 2 and 3!

Athrawes:- Mrs S Evans

                    Miss A Jones

Gwaith Iaith - Geiriaduron

Gwaith Mathemateg - Cyfri fesul 2, 3, 5, 10

Cyflwyniadau i fod yn gynrychiolwyr Y Cyngor Eco / Cyngor Ysgol

Gweithgareddau Y Tu Allan Wythnos 1

Gweithgareddau Y Tu Allan Wythnos 2

Dysgu am fwyd - Y Plat Bwyta'n Iach

Gweithgareddau Y Tu Allan Wythnos 3

Diolch o galon i P.C John am ymweld a'r dosbarth. 

Cawsom drafodaeth oedd yn cyd-fynd ag wythnos Gwrthfwlio!

Llythyrau arbennig o'r Oes Fictoria

Creu Cylchedau Trydanol ac ymchwilio er mwyn creu Swits!

Didoli a chyfateb anifeiliaid i'w cynefinoedd

Gwaith Mapio - Ysgol Betws yn Rhos

Didoli Anifeiliaid - Mamaliaid, Adar, Ymlusgiaid, Amffibiaid, Pysgod a Phryfaid

Ymchwilio gan ddefnyddio Atlasau

Cynllunio a chreu gêm bwrdd yn ymwneud ar y thema 'Yr Haf'

Dysgu am Gyfandiroedd y Byd


Top