Navigation
Home Page

Dosbarth Blwyddyn 2 a 3

Croeso i Flwyddyn 2 a 3!

Welcome to Year 2 and 3!

 

Athrawes - Mrs S Evans / Miss A Jones

Cymhorthydd - Mrs B Hughes

 

Cyflwyno ein Thema - Llais y Disgybl

Introducing our Theme - Pupil Voice

 

Beth yr ydych chi'n ei wybod yn barod? - Beth yr hoffech chi ddysgu amdano?

 What do you know already? - What would you like to learn?

 


Top