Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Ein trip i Gelli gyffwrdd ~ Our trip to Greenwood

Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 1
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 2
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 3
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 4
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 5
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 6
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 7
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 8
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 9
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 10
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 11
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 12
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 13
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 14
Ein trip i Gelli gyffwrdd  ~  Our trip to Greenwood 15

Hoffwn ganmol chi i gyd yn Mlwyddyn 2 a 3 am eich gwaith cartref ffantastig,

maent i gyd yn arbennig!

Rydych wedi bod yn ofnadwy o brysur yn creu eich modelau o gynefinoedd yn ogystal â darganfod ffeithiau amdanynt. Hoffwn hefyd ddiolch i chi fel rhieni am eich cymorth.

 

I wanted to praise all in Year 2 and 3 for your fantastic homework, they’re all amazing!

You've all been extremely busy creating your models of habitats and finding facts about them. I would also like to thank you as parents for your help.

Cynefinoedd

Cynefinoedd 1
Cynefinoedd 2
Cynefinoedd 3
Cynefinoedd 4
Cynefinoedd 5
Cynefinoedd 6
Cynefinoedd 7
Cynefinoedd 8
Cynefinoedd 9
Cynefinoedd 10
Cynefinoedd 11
Cynefinoedd 12
Cynefinoedd 13
Cynefinoedd 14
Cynefinoedd 15
Cynefinoedd 16
Cynefinoedd 17
Cynefinoedd 18
Cynefinoedd 19
Cynefinoedd 20
Cynefinoedd 21
Cynefinoedd 22
Cynefinoedd 23
Cynefinoedd 24
Cynefinoedd 25
Cynefinoedd 26
Cynefinoedd 27
Gwybodaeth Thema / Theme Information

Gweithgareddau corfforol. Physical activities.

Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 1
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 2
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 3
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 4
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 5
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 6
Gweithgareddau corfforol. Physical activities. 7

Gwaith themau. Topic work.

Gwaith rhifedd. Numeracy work.

Ein trip i Dy Mawr, Wybrnant. Our Trip to Ty Mawr, Wybrnant.

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3! Welcome to Year 2 and 3 Class!

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3! Welcome to Year 2 and 3 Class! 1

Top