Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans

Ein trip i Gelli gyffwrdd ~ Our trip to Greenwood

Hoffwn ganmol chi i gyd yn Mlwyddyn 2 a 3 am eich gwaith cartref ffantastig,

maent i gyd yn arbennig!

Rydych wedi bod yn ofnadwy o brysur yn creu eich modelau o gynefinoedd yn ogystal â darganfod ffeithiau amdanynt. Hoffwn hefyd ddiolch i chi fel rhieni am eich cymorth.

 

I wanted to praise all in Year 2 and 3 for your fantastic homework, they’re all amazing!

You've all been extremely busy creating your models of habitats and finding facts about them. I would also like to thank you as parents for your help.

Cynefinoedd

Gwybodaeth Thema / Theme Information

Gweithgareddau corfforol. Physical activities.

Gwaith themau. Topic work.

Gwaith rhifedd. Numeracy work.

Ein trip i Dy Mawr, Wybrnant. Our Trip to Ty Mawr, Wybrnant.

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3! Welcome to Year 2 and 3 Class!


Top