Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i ddosbarth Mrs Pegg ~ Welcome to Mrs Pegg's class

Hanner tymor cyntaf mis Medi ~ First half term in September

Penblwydd Hapus Roald Dahl yn 100 oed ~ Happy 100'th Birthday Roald Dahl

Dosbarth derbyn yn cael gwersi ar y beics ~ The reception class in their 'pre-pedal' sessions on the bikes.

Archarwyr y dosbarth! ~ Our class superheroes!

Geiriau sy'n odli ~ Rhyming words

Ein gwaith mesur ~ Our work on measuring

Mathemategwyr prysur! ~ Busy mathematicians!

Lluniau'r Hydref ~ Autumn pictures

Siap a phatrwm ~ Shapes and patterns

Tan gwyllt a Guto Ffowc ~ Fireworks and Guy Faulkes

Ymladdwyr Tan ~ Fire Fighters

Ymweliad gan y gwasanaeth tan ~ A visit from the fire service

Mwy o Fathemateg ~ More mathematics

Offerynnau'r plant ~ The children's instruments

Dosbarthu offerynnau ~ Sorting instruments

P. C Meirion yn siarad am ddiogelwch meddiginiaeth ~ P.C Meirion talking about medication safety

Rhew ac Eira ~ Ice and Snow

Creu Offerynnau ~ Our home made instruments

'Dwr Cymru' yn dod i sgwrsio am y system ddwr a sut i'w arbed dwr ~ 'Welsh Water' talking about the water system am how to save water.

Beth sydd tu mewn i biano? ~ What's inside a piano?

Mardi Gras - patrymau, adeiladu fflots, mygydau cymesur ~ Mardi Gras - patterns, building floats, symmetrical masks

'Balance Bikes' newydd ~ Our new balance bikes

Gwneud cacen brenin Mardi Gras! ~ Making a Mardi Gras King cake!

Gweithdy Samba ~ Samba Workshop...........Diolch Mrs Thomas

Samba

Still image for this video

Creu gemau rhif Mardi Gras ~ Making our own Mardi Gras number games

Ein thema ar ol hanner tymor ~ Our theme after half term

Dydd Mawrth Crempog ~ Pancake Day

Dydd Gwyl Ddewi ~ Saint David's Day

Dysgu am Fasnach Deg ~ Learning about Fair Trade

Stori'r Pasg ~ The Easter Story

Diolch Mam! ~ Thank you Mam!

Gweithdy Techniquest ~ Techniquest workshop

Siap a ffracsiynnau ~ Shape and fractions

P.C Meirion yn trafod pobl sy'n ein helpu ~ P.C Meirion talking about people who help us

Adeiladu Ty Trychfilod ~ Building our Bug House

Cylch Bywyd Pili Pala ~ Butterfly Life Cycle

Sgwrs ar gadw gwenyn ~ Our beekeeper's talk

Gwneud cacen i'r trychfilod yn y cegin fwd! ~ Making a cake for the bugs in our mud kitchen!


Top