Navigation
Home Page

Cyngor ysgol School Council

     Cyngor Ysgol 2020 - 2021

Cyngor Ysgol 2018-2019

Diolch yn fawr iawn i'r cyngor ysgol am drefnu bore coffi Macmillan.  Daeth pawb i'r ysgol mewn dillad piws, gwyrdd a gwyn, a codwyd £269 drwy werthu cacennau blasus iawn.

 

Thank you very much to the school council for arranging a Macmillan coffee morning.  Everybody wore purple, green and white and we raised £269 selling delicious cakes. 

Diolch i'r cyngor ysgol am drefnu Diwrnod Sanau Od i gychwyn gweithgareddau Wythnos Gwrth-Fwlio, ac hefyd am drefnu diwrnod plant mewn angen, gyda phawb yn gwisgo pyjamas a/neu bandej ac yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth dylunio plastar i Pudsey a gem gosod y trwyn ar wyneb Pudsey.  Casglwyd £81 tuag at yr achos haeddianol yma.

 

Thank you to the school council for arranging the Odd Socks Day to start off Anti-Bullying Week, and also for arranging children in need day, where everybody wore pyjamas  and/or a bandage.  They also arranged a competition where everybody designed a plaster for Pudsey and we all enjoyed playing pin the nose on Pudsey!  We collected £81 towards children i need.


Top