Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i ddosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1!

Welcome to the Nursery, Reception and Year 1 class!

 

Ein plant bach meithrin newydd ~ Our new nursery children

Taith Banana ~ The journey of a banana

Gwyddoniaeth

 

Da iawn Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 am gynnal ymchwiliad gwyddonol gwych ar pa ddefnyddiau sy'n dal dwr ac pa rai sydd yn amsugno dwr.

Bu’r dosbarth yn brysur iawn yn trafod, cynllunio, rhagfynegi ac yn dod i ganlyniad yn dilyn yr  ymchwiliad.

Da iawn chi hefyd am drefnu defnyddiau o fewn y dosbarth o'r ysgafnaf i'r trymaf.

 

Well done to Reception Class, Year 1 and Year 2 for completing a great scientific investigation about materials that are waterproof and those that are absorbent.

The children worked extremely hard discussing, planning, predicting and drawing conclusions following their investigation.

They also worked extremely hard putting materials within the classroom in order from the lightest to the heaviest.

Kerbcraft Blwyddyn 1

Gwneud cacennau yn y gegin fwd ~ Making cakes in the mud kitchen

Gwneud losin du hen fenyw fach Cydweli ~ making play sweets!

Tachwedd tan 'Dolig ~ November to Christmas

Dysgu llythrennau ~ Learning our letters

DSCN0130.MP4

Still image for this video

Addysg Grefyddol ~ Religious Education

Antarctica a'r Arctic

Sesiynnau beiciau balans ~ Balance bike sessions

Ein heitemau o'r byd mawr crwn ~ Our objects from the big wide world

Crempogau Mama Panya ~ Mama Panya's Pancakes

Syrpreis Handa ~ Handa's Surprise

Chwarae rol yn maes awyr y dosbarth ~ Role play in our airport

Offerynnau Affricanaidd Mrs Thomas ~ Mrs Thomas' African instruments

Cymharu Cymru a Tanzania/Kenya ~ Comparing Wales with Tanzania/Kenya

Llythrennedd ~ Literacy

Gwaith Celf yr Urdd ~ Urdd art and craft

Ble mae'r tylwyth teg yn byw yn Betws yn Rhos? ~ Where do the fairies live in Betws yn Rhos?

Gwneud mwd tylwyth teg ~ Making fairy mud!

Dysgu llythrennau ~ Learning our letters

Dydd Gwyl Dewi, Diwrnod y Llyfr, Jiwdo ~ St David's Day, World Book Day, Judo

Stori'r Pasg ~ The Easter Story

Tymor yr haf   ~   Summer term

Hwyl yn yr ardd ~ Fun in the garden

Rhifedd ~ Numeracy

Gweithdy gwyddoniaeth ~ Science workshop

Penblwydd Hapus Cyw yn 10 oed!

Ben Dant

Wythnos Iach ~ Healthy Week


Top