Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i'r dosbarth

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Welcome to the

Nursery, Reception and Year 1 class

Picture 1

Hanner tymor Hydref tan Dolig ~ October half term until Christmas

Ceiniog i Guto ~ Penny for the Guy

Ymladdwyr Tan ~ Firefighters

Siapiau ~ Shapes

Wythnos Gwrth-Fwlio ~ Anti-Bullying Week

Nadolig ~ Christmas


Top