Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i'r dosbarth

Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1

Welcome to the

Nursery, Reception and Year 1 class

Hanner tymor Hydref tan Dolig ~ October half term until Christmas

Ceiniog i Guto ~ Penny for the Guy

Ymladdwyr Tan ~ Firefighters

Siapiau ~ Shapes

Wythnos Gwrth-Fwlio ~ Anti-Bullying Week

Ionawr tan hanner tymor Chwefror  ~ January to February half term

Offerynnau'r plant ~ The children's instruments

Plant yn gwneud eu hofferynnau eu hunain ~ The children made their very own instruments

Casglu data a dosbarthu ~ Collecting data and grouping

Patrymau a chymesuredd ~ Patterns and symmetry

Cacen Brenin Mardi Gras ~ Mardi Gras King Cake

Wythnos Iechyd Meddwl Plant ~ Children's Mental Health Weeks

Hanner Tymor Chwefror - Pasg ~ February Half Term until Easter

Dydd Gwyl Dewi ~ Saint David's Day

Diwrnod Crempog a Masnach Deg ~ Shrove Tuesday and Fair Trade

Diwrnod y Llyfr ~ World Book Day

Y Tri Mochyn Bach ~ The Three Little Pigs

Safle Adeiladu ~ Building Site


Top