Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury a Miss Evans

 

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4,5 a 6!smiley

Welcome to Year 4,5,6 class!smiley

Thema Tymor yr Hydref 2019 yw Adeiladau Anhygoel. Amazing Buildings is the theme for the Autumn term.

Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week

Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 1
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 2
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 3
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 4
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 5
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 6
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 7
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 8
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 9
Wythnos Codio Cenedlaethol - National Coding Week 10

Gwefr Gwyddoniaeth yn Ysgol y Creuddyn

Science fun at Ysgol y Creuddyn

 

Aeth Blwyddyn 6 i ddiwrnod pontio yn Ysgol y Creuddyn heddiw ar gyfer y weithgaredd Gwefr Gwyddoniaeth. Cawsant  lawer o hwyl yn arbrofi gwahanol bethau.

Year 6 went to Ysgol y Creuddyn today to follow a science fun day. They had lots of fun experimenting various things.

 

​​​​​​​

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

                     Ffair Wyddoniaeth Big Bang a Rali GB

Aeth Blwyddyn 5 a 6 i'r Big Bang STEM yn Venue Cymru i brofi nifer o ymchwiliadau gwyddonol a thechnolegol. Cawsant hefyd y fraint o fynd o amgylch yr orsaf wasanaeth i Rali GB a gweld nifer o'r ceir oedd yn cystadlu yn y ras. Pnawn bendigedig!

 

Year 5 and 6 visited the Big Bang Fair at Venue Cymru to see many scientific and technological investigations. They also had the chance to visit the Rally GB service station where they saw many cars that were competing. Fantastic afternoon! 

 

Diolch i John a Huw am ddod a'r fan myfyrio i'r ysgol heddiw. Pawb wedi cael cyfle i fyfyrio.

Thanks to John and Huw for bringing the Messy Prayer van to school today. Everybody had a chance to reflect their thoughts.


Top