Navigation
Home Page

Blwyddyn 4 a 5

 

 

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4 a 5!

Welcome to Year 4 and 5 class!

 

 

Ein thema tymor yma yw 'Rydw i'n perthyn i ...'

Our theme for this term is 'I belong to...'

 

Ymchwilio i mewn i sut mae cylchedau trydan yn gweithio.

Investigating electrical circuits.

Cylchedau trydan- Electrical circuits

Rhinweddau perthyn i glwb - Virtues of belonging to a club

Chwarae rôl- Role playing

Still image for this video

Chwarae rôl-Role play

Still image for this video

IMG_4574 (1).mov

Still image for this video

Ymchwiliad gwyddonol- Pa ddail sy'n cynhyrchu'r mwyaf o ocsigen?- Science investigation- Which leaves produce the most oxygen?

Pa goed sy'n perthyn i'r ardal leol? Which trees belong to the local area?

Cystadleuaeth Cogurdd Competition

Dathliadau Diwali Celebrations

Diwali

Still image for this video

IMG_4925.mov

Still image for this video

Ymchwiliad: Gwrthrychau Tyloyw, Tryleu, Didraidd

Investigation: Transparent, Translucent, Opaque objects

Hyfforddiant ‘Chwarae yn Gymraeg’. Diolch i Llio o’r Urdd!/‘Playing in Welsh’ course. Thank you Llio from the Urdd!

Gwaith thema Tymor y Gwanwyn - Edrych trwy’r ffenestr

Tymor yr Haf - Summer term

 

Y Byd Mawr Crwn!

The Big Round World!

Ymchwilio i’r thema! Researching the theme!

Gweithdy Cymorth Cyntaf St John’s First Aid Workshop

Sioe Mordaith y Mimosa

Crew basgedi Affricanaidd - Creating African baskets

Mwy o waith ymchwilio Cyfandiroedd y byd - More researching of the World’s Continents

Arddangos Gwaith y Tymor - Display of the term’s work


Top