Navigation
Home Page

Ysgol Eglwys/Church School

Cysylltiadau a'r Eglwys/Links with the Church

Gwasanaeth dechrau'r Tymor newydd gyda Canon Quentin. 

Start of term assembly with Canon Quentin.

Gwasanaeth Diolchgarwch Hydref 2018 October Harvest Assembly

Gwasanaeth dechrau'r mis gan Canon Quentin. Diolch yn fawr iawn!

Assembly at the start of the month by Canon Quentin. Thank you!

 

Gwasanaeth Cynhaeaf 14/10/19 Harvest Service


Top