Navigation
Home Page

Clwb yr Urdd

Diolch yn fawr iawn i ddynion tân Bae Colwyn am ymweld a ni yn Ysgol Betws yn Rhos. 

Bum yn dysgu am beryglon tân, cael eistedd yn yr injan dân a cael chwistrellu dºr o'r bibell.

 

Thank you very much to Colwyn Bay firemen that visited us at Ysgol Betws yn Rhos.

We learnt all about the dangers of fire, were allowed to sit in the fire engine and sprayed water from the hose.


Top