Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6!

Diwrnod Gwefr Gwyddoniaeth yn Ysgol Y Creuddyn/Super Science day at Ysgol Y Creuddyn

Defnyddio afalau o ardd yr ysgol i greu crymbl/Using apples from the garden to make apple crumbles

Diwrnod Sanau Od!/Odd Socks Day!

Sgwrs gan PC Dylan yn ystod Wythnos Gwrthfwlio/A talk by PC Dylan during Anti-bullying Week

Meddwl am ffyrdd o 'Ymestyn allan' at eraill yn ystod Wythnos Gwrthfwlio/Thinking of ways that we can 'Reach out' to others during Anti-bullying Week

Dewis tîm ar gyfer cystadleuaeth cynghrair pêl-droed ffantasi!/Choosing a team to take part in the fantasy football league competition!

Ysgrifennu bywgraffiad o bêl-droediwr/Writing a biography of a footballer


Top