Navigation
Home Page

Blwyddyn 6

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 6!

Tymor Yr Hydref

Autumn Term

Diwrnod Gwefr Gwyddoniaeth yn Ysgol Y Creuddyn/Super Science day at Ysgol Y Creuddyn

Defnyddio afalau o ardd yr ysgol i greu crymbl/Using apples from the garden to make apple crumbles

Diwrnod Sanau Od!/Odd Socks Day!

Sgwrs gan PC Dylan yn ystod Wythnos Gwrthfwlio/A talk by PC Dylan during Anti-bullying Week

Meddwl am ffyrdd o 'Ymestyn allan' at eraill yn ystod Wythnos Gwrthfwlio/Thinking of ways that we can 'Reach out' to others during Anti-bullying Week

Dewis tîm ar gyfer cystadleuaeth cynghrair pêl-droed ffantasi!/Choosing a team to take part in the fantasy football league competition!

Ysgrifennu bywgraffiad o bêl-droediwr/Writing a biography of a footballer

Dysgu am ddiogelwch tân/Learning about fire saftey

Gweithdy gan Technocamps/Technocamps workshop

Gweithdy cerdd a moli gan y Parchedig Carol Thomas ac Andrew Roberts/A music and praise workshop with the Reverend Carol Thomas and Andrew Roberts

Gwasanaeth Nadolig yn yr Eglwys gan y Parchedig Gareth Erlandson/A Christmas Service in the Church held by the Reverend Gareth Erlandson

Tymor Y Gwanwyn

Spring Term

Creu cerrig Codi Calon ar gyfer Wythnos Iechyd Meddwl Plant/Creating Positivity Rocks for Children’s Mental Health Week

Darllen Stori’r Creu i ddisgyblion blwyddyn 2 a 3/Reading the Story of Creation to pupils in years 2 and 3

Cwblhau Adolygiad Amgylcheddol i’r Cyngor Eco/Completing the Environmental Review for the Eco Council

Rhai o flwyddyn 6 yn mwynhau twrnamaint pêl-droed yr Urdd/Some of the pupils from year 6 enjoying a football tournament!

Ymchwiliad: Gwrthrychau Tyloyw, Tryleu, Didraidd

Investigation: Transparent, Translucent, Opaque objects


Top