Navigation
Home Page

Blwyddyn 5 a 6 Dosbarth Elwy

Croeso i Ddosbarth Elwy!

 

Tymor Yr Hydref

 

Ein Thema - Y Peiriant Amser

Our Theme - The Time Machine

 

Dyma ein syniadau ar gyfer y thema:

Here are our ideas for the theme:

 

 

Dysgu Hanes Owain Glyndŵr

Learning the history of Owain Glyndŵr

Sioe ‘Paid Meddwi Meddylia’

‘Don’t Drink Think’ Show


Top