Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Wellsbury a Miss Evans

 

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 4,5,6!

Welcome to Year 4,5,6 class!

Dysgu mesur yn fanwl- Learning to measure accurately

Ymchwiliad gwyddonol i ddarganfod am Hydoddiant gwahanol solidiau. A science exploration to find out about dissolving materials.

Ymweliad PC John yn ystod wythnos Gwrthfwlio 2018 /Visit by PC John during Antibullying week 2018

Manylion cystadleuaeth Cogurdd Competition details


Top