Navigation
Home Page

Croeso/Welcome

Croeso! Rydym yn ysgol prysur a chyfeillgar gyda llawer yn mynd ymlaen. Ceisia'r wefan roi blas i chi o'r ysgol, gan gynnwys gwybodaeth i rieni, disgyblion a'r gymuned ehangach. Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich ymweliad a'n gwefan, ac y byddwch yn dod o hyd i'r wybodaeth yr ydych yn edrych amdano. Cysylltwch a'r ysgol os oes gennych unrhyw gwestiynau.

We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing up to date information for parents, pupils and the wider community.

 

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find the information you are looking for. Please feel free to contact the school direct with any queries you may have.

Prospectws 2021-2022


Top