Navigation
Home Page

School Clubs

Mae'r Clwb Gofal, sef clwb ar ol ysgol yn rhedeg o Ddydd Llun tan Ddydd Iau.  Am fwy o fanylion cysylltwch hefo Ann Roberts ar 07749950124.

 

The after school club is held from Monday to Thursday.  For any more information please contact Ann Roberts on 07749950124.

Clwb Garddio

 

Clwb coginio 'BoBs' ~ 'Bobs' cookery lessons

Clwb Natur ~ Nature Club


Top