Navigation
Home Page

School Clubs

Mae'r Clwb Gofal, sef clwb ar ol ysgol yn rhedeg o Ddydd Llun tan Ddydd Iau.  Am fwy o fanylion cysylltwch hefo Ann Roberts ar 07749950124.

 

The after school club is held from Monday to Thursday.  For any more information please contact Ann Roberts on 07749950124.

Clwb Garddio

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8

Clwb coginio 'BoBs' ~ 'Bobs' cookery lessons

Clwb Natur ~ Nature Club


Top