Navigation
Home Page

Useful Information

Gwybodaeth am Glwb Brecwast.

Mae'r clwb yn cael ei redeg gan Linda Roberts o 8.00-9.00am am £3 y pen neu £1.50 o 8.30-9.00am. Mae'r plant yn cael eu hebrwng i'r ysgol gan aelod o staff a mae ar agor ar gyfer pob plentyn oedran ysgol. Oes oes gennych ddiddordeb i ddefnyddio'r gwasanaeth cewch fwy o wybodaeth gan Linda yn y Cylch Meithrin ar 07760 295017. 

 

Breakfast Club information

The club is run by Linda Roberts from 8.00-9.00am at a cost of £3 or £1.50 from 8.30-9.00am. The children are taken to school by a staff member. It is open to all children of school age. If anyone is interested in this service they can drop into the Cylch or call Linda for more information on 07760 295017.

Gwybodaeth bwysig am e ddiogelwch

Important information about e-safety

 

Gwybodaeth am frechu yn erbyn Y  Frech Goch

Information about vaccination to prevent Measles

 


Top