Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i'r dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 - Welcome to the Nursery, Reception and Year 1 class

Croeso i'r dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1  -   Welcome to the Nursery, Reception and Year 1 class 1

Amserlen Mrs Pegg/ Mrs Pegg's Timetable

Trosolwg tymor yr hydref/ Overview of the autumn term 2015

Ein plant bach prysur! ~ Our busy little children!

Trosolwg Tymor Y Gwanwyn - Spring Term Overview

Rhew! ~ Ice!

Rhew! ~ Ice! 1
Rhew! ~ Ice! 2
Rhew! ~ Ice! 3
Rhew! ~ Ice! 4
Rhew! ~ Ice! 5
Rhew! ~ Ice! 6
Rhew! ~ Ice! 7

Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws

Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 1
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 2
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 3
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 4
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 5
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 6
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 7
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 8
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 9
Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws 10

Rydym ni'n hapus! We are happy!

Elen Benfelen a'r Tri arth

Still image for this video

Llongyfarchiadau Mali ar ennill cystadleuaeth logo'r Gadlas ~ Congratulations Mali for winning the Gadlas logo competition.

Llongyfarchiadau Mali ar ennill cystadleuaeth logo'r Gadlas  ~  Congratulations Mali for winning the Gadlas logo competition. 1

Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys ~ Cwci's baptism at the church

Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 1
Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 2
Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 3
Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 4
Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 5
Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys  ~  Cwci's baptism at the church 6

Anifeiliaid anwes Mrs Fletcher, Anti Ann ac Aloma. We went to see the pets at Mrs Fletcher, Anti Ann and Aloma's house.


Top