Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Pegg

Croeso i'r dosbarth Meithrin, Derbyn a Blwyddyn 1 - Welcome to the Nursery, Reception and Year 1 class

Amserlen Mrs Pegg/ Mrs Pegg's Timetable

Trosolwg tymor yr hydref/ Overview of the autumn term 2015

Ein plant bach prysur! ~ Our busy little children!

Trosolwg Tymor Y Gwanwyn - Spring Term Overview

Rhew! ~ Ice!

Adeiladau Betws ~ Buildings in Betws

Rydym ni'n hapus! We are happy!

Elen Benfelen a'r Tri arth

Still image for this video

Llongyfarchiadau Mali ar ennill cystadleuaeth logo'r Gadlas ~ Congratulations Mali for winning the Gadlas logo competition.

Gwasanaeth bedydd Cwci yn yr eglwys ~ Cwci's baptism at the church

Anifeiliaid anwes Mrs Fletcher, Anti Ann ac Aloma. We went to see the pets at Mrs Fletcher, Anti Ann and Aloma's house.


Top