Navigation
Home Page

Starter Iaith

Gweithdy gemau buarth

Disgo tawel Menter Iaith Conwy

Eisteddfod yr Urdd 2023

Paned a sgwrs Bl6

Dydd Gwyl Ddewi 2023 St David’s Day

Noson Gymreig 1/5/19 Welsh Evening

Dathlu Dydd Miwsig Cymru

ddathlu Dydd Miwsig Cymru daeth y Welsh Whisperer atom i gynnal gweithdy a helpu'r disgyblion i gyfansoddi cân am Ysgol Betws yn Rhos.

 

To celebrate Wales Music day the Welsh Whisperer came to school to hold a workshop that involved composing a song with the pupils about Ysgol Betws yn Rhos.

 

​​​​​​​

Tywydd am yr wythnos 14/5/18 weather forecast

Still image for this video

Y tywydd am yr wythnos 8/5/18 Weather for the week!

Still image for this video

Ymweliad Seren a Sbarc

Noson cyflwyno'r siarter iaith i rieni / Welsh Charter presentation evening for parents

Y tywydd am yr wythnos 30/4/18 Weather forecast

Still image for this video

Top