Navigation
Home Page

Dosbarth Mrs Evans a Miss Davies

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 2 a 3

Welcome to Year 2 and 3

Picture 1

Trosolwg thema ~ Theme overview

Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'

Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'  1
Diolch i chi am gwblhau prosiect dros yr Haf 'Fi fy hun' - thankyou for completing the Summer Project 'all about myself'  2

Efelychu gwaith Giuseppe Arcimboldo drwy wneud gwynebau gyda ffrwythau a llysiau. Imitating Giuseppe Arcimboldo art work by creating our own fruit and vegetables faces

Pawb yn mwynhau ein diwrnod meddylfryd twf / Everybody enjoying our growth mindset day.

Picture 1

Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree

Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 1
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 2
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 3
Mwynhau yn y Jambori/ Having fun at the Jamboree 4

Rydym wedi bod yn brysur iawn yn creu ty i Drysi draenog a'i ffrindiau aeafgysgu ynddo. We have been busy making a home for Drysi draenog and her friends to hibernate over the Winter.

Rydym wedi bod yn creu posteri diogelwch y ffordd gan ei bod hi'n Wythnos diogelwch y ffordd. We have been making Road safety posters because it's Road safety Week

Creu collage 2019. Making a 2019 collage

Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day.

Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 1
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 2
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 3
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 4
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 5
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 6
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 7
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 8
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 9
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 10
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 11
Dydd Santes Dwynwen hapus / Happy St Dwynwens Day. 12

Gwneud crempogau blasus/ Making tasty pancakes

Dyma ein robotiaid gwych ni. Look at these fantastic robots!

Ymchwylio os ydi trydan yn teithio drwy unrhyw ddefnydd/ Investigating if electricity travels through any material

Brysur yn chwilio am gynefinoedd o amglych yr Ysgol. Busy looking for different habitats around the School.

Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3 i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety

Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3  i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety 1
Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3  i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety 2
Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3  i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety 3
Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3  i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety 4
Diolch PC John am ddod i ymweld a dosbarth blwyddyn 2 a 3  i siarad am ddiogelwch. Thank you PC John for talking to us about the importance of safety 5

Rydym ni yn brysur iawn yn ein ardaloedd / We are very busy in our class areas.

Creu siart o ein hoff blanedau ar HWB / Creating bar charts on HWB about our favorite planet

Dweud hwyl fawr wrth y Pili Pala / Saying goodbye to our butterflies

Pa gynefin mae Pry lludw yn ei hoffi? / What kind of habitat do woodlouse like?


Top