Navigation
Home Page

Clybiau/Clubs

 

Clwb codio/Coding club Tymor y Gwanwyn 2019

Clwb cyfrifiadurol ar gyfer Blwyddyn 5 a 6 bob nos Fawrth o 3.30-4.00pm

Computer club for Year 5 and 6  every Tuesday from 3.30-4.00pm.

Clwb Garddio Medi 2017 September Gardening Club

Mae'r 'Clwb Gofal,' sef clwb ar ôl ysgol yn cael ei redeg o Ddydd Llun tan Dydd Iau.  Am fwy o fanylion cysylltwch â Ann - 07749950124.

 

The after school club is held from Monday to Thursday.  For more information contact Ann on 07749950124.

 

Mae Anti Linda yn rhedeg clwb brecwast bob bore yn y cylch meithrin.  Cysylltwch ar 07760295017.

 

Anti Linda runs a breakfast club in the the 'cylch meithrin' every morning.  Please contact 07760295017.


Top