Navigation
Home Page

M/D/Bl1 a 2 Dosbarth Gele

Croeso i Ddosbarth Gele

Plant Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2

Ein thema yw - Y Peiriant Amser

Our theme is - The Time Machine

 Dyma syniadau’r plant - Llais y plant

Here are the children’s ideas - The children’s voice

Dysgu gwers bwysig - ‘Paid Cyffrwdd - Dweud!’

Learning an important lesson - ‘Don’t Touch - Tell!’


Top