Navigation
Home Page

Cogurdd

Llongyfarchiadau i Harri Wheway a  ddaeth yn 1af yn y gystadleuaeth Cogurdd bnawn Iau yn yr ysgol. Eric Sills ddaeth yn 2il a Cai Hughes a Gruff Owen yn gydradd 3ydd. Da iawn chi fechgyn am gystadlu- Cogyddion y dyfodol!!

Congratulations to Harri Wheway that came 1st in the Cogurdd competition on Thursday afternoon at school. Eric Sills was 2nd and Cai Hughes and Gruff Owen were joint 3rd. Well done boys for competing. Chefs of the future!


Top