Navigation
Home Page

Cydweithio rhwng ysgolion/School Partnerships

Gweithdy drymio/Drumming session

Aeth Bl5/6 i Ysgol Bro Cernyw boreĀ Iau 15ed o Fehefin i gydweithio gyda disgyblion Bro Cernyw a Ysgol Talhaiarn ar weithdy drymio dan arweiniad Carol Thomas. Diolch i Ysgol Bro Cernyw am drefnu.

Year 5/6 went to Ysgol Bro Cernyw on Thursday 15th of June to work alongside Bro Cernyw and Ysgol Talhaiarn pupils on a drumming workshop under the guidance of Carol Thomas. Thank you Ysgol Bro Cernyw for arranging the session.


Top