Navigation
Home Page

Cyflwyniad am Hawliau Plant gan y llysgennad/Children's Rights presentation by an Ambassador

Diolch i Eric heddiw am gyflwyno'r wybodaeth am hawliau plant i weddill y disgyblion yn ystod Wythnos Gwrthfwlio.

Thank you Eric for presenting the information about Children's rights to the rest of the pupils during Anti-bullying week.


Top