Navigation
Home Page

Cystadleuaeth Cogurdd

Llongyfarchiadau i Gruff am ddod yn 1af yn y gystadleuaeth Cogurdd gyda Eric yn 2il ac Austin yn 3ydd. Roedd canmoliaeth uchel i'r tri ohonynt gan y beirniad Anti Eifiona.

Congratulations to Gruff for gaining 1st place in the Cogurdd competition with Eric 2nd and Austin 3rd. They were all praised highly by Anti Eifiona the adjudicator


Top