Navigation
Home Page

Diwrnod Masnach deg Fairtrade day

Cynhaliwyd wahanol weithgareddau yn ymwneud รข Masnach deg dydd Gwener i atgoffa pawb am bwysigrwydd y fenter. Cawsom gyfle i greu pwdin Masnach deg, creu logo mawr a cymryd rhan mewn helfa ffrwythau yn yr awyr iach.

We took part in different activities associated with Fair-trade on Friday to remind everybody about the importance of the initiative. We created a Fair-trade pudding, created a logo and took part in a fruit treasure hunt outside in the open air.


Top