Navigation
Home Page

Diwrnod Meddylfryd twf -Growth Mindset day

Bydd y disgyblion yn cael cyfle i drio gwahanol heriau i'w cymryd tu allan i'w man cyfforddus gyda digon o hwyl a sbri!

Pupils will have the chance to try different challenges that will take them out of their comfort zone with plenty of fun.

Noson o wybodaeth a gweithgareddau i rieni am 3.30pm.

An evening of information and activities for parents at 3.30pm.


Top