Navigation
Home Page

Diwrnod Trwynau Coch/Red Nose Day

Diolch yn fawr iawn i bawb am eu cyfraniadau tuag at ein diwrnod trwynau noch. Diwrnod llawn hwyl mewn gwisgoedd gwirion, gemau balwn, addurno bisgeden fel trwyn coch a lliwio trwynau coch. Diolch i'r cyngor ysgol a Mrs Pegg am drefnu.

Thanks to all for their contributions towards Red Nose Day. A fun day in silly costumes, ballon games, decorating a biscuit, and colouring red noses.


Top