Navigation
Home Page

Diwrnod y Llyfr/World book day

Diwrnod y Llyfr/World Book Day

Roedd pawb yn werth eu gweld ar Ddiwrnod y Llyfr eleni yn ei gwisgoedd fel cymeriadau allan o lyfrau. Diolch hefyd i rai o'r Adran Iau a ddarllennodd storiau i'r plant ieuengaf yn ystod y diwrnod. Cawsom hefyd gyfle i wrando ar gerddoriaeth Cymraeg yn ystod y diwrnod.

 

Everybody looked wonderful in their costumes dressed as book characters on World Book Day. A big thank you also to some of the older children that read stories to the younger children during the day.


Top