Navigation
Home Page

Dydd Gwyl Ddewi St David's Day

Dydd Gwyl Dewi hapus i holl ffrindiau Ysgol Betws yn Rhos. Cawsom hwyl yn dathlu gyda'n cyngerdd yn ystod y prynhawn a mynychu'r orymdaith ym Mae Colwyn yn ystod y bore.

Happy St David's Day to all of our friends. We had fun celebrating with our concert during the afternoon and participating in the marching band in Colwyn Bay during the morning.


Top