Navigation
Home Page

Eisteddfod Genedlaethol Penybont ar Ogwr

Llongyfarchiadau Lewys ar ennill safle 1af gyda'r gystadleuaeth Ffotograffeg/Graffeg Cyfrifiadurol Bl6 ac iau yn yr @EistUrdd2017.

Congratulations Lewys on gaining 1st place with the competition Photography/Computer Graphics Yr6 and below at the National Eisteddfod.


Top