Navigation
Home Page

Ennilydd cystadleuaeth cerdyn Nadolig

Ymwelodd Darren Millar a'r ysgol heddiw i wobrwyo Lewys Price ar ennill ei gystadleuaeth cynllunio cerdyn Nadolig eleni. Rhoddwyd ganmoliaeth uchel i Liam Renwick a Lucia MacPherson am eu cynlluniau hefyd.

Darren Millar visited school today to reward Lewys Price on winning his Christmas card design competition this year. Liam Renwick and Lucia MacPherson's work were also highly commended. 


Top