Navigation
Home Page

Ensemble

Daeth Ensemble y sir i'r ysgol heddiw i ddiddanu'r disgyblion am y prynhawn. Cafwyd gwledd o berfformiad gyda pawb yn mwynhau.

The County's ensemble came to school this afternoon to entertain the pupils. It was a great performance with everybody enjoying themselves.


Top