Navigation
Home Page

Gala Nofio/Urdd Swimming Gala

Llongyfarchiadau i Harri  Robert am ennill safle 1af ar y ras rhydd Bl3/4 yn y gala nofio'r Urdd. Bydd Harri yn cynrychioli Sir Conwy lawr yng Nghaerdydd yn y Gala Genedlaethol yn mis Ionawr. Diolch i bawb arall a gystadlodd hefyd.

Congratulations to Harri Robert that won 1st place in the Yr3/4 crawl race at the Urdd Swimming Gala. Harri will be representing Conwy at the National Gala in Cardiff during January. Thank you all that competed.


Top