Navigation
Home Page

Gwasanaeth Dechrau tymor. First assembly of the term

Diolch i'r Ficer Sally Rogers a'n Ymwelydd Esgob Carol Thomas am gynnal gwasanaeth arbennig ar ddechrau'r  tymor newydd.

Thanks to the Vicar Sally Rogers and our Bishop's Visitor Carol Thomas for holding  a special service at the start of the new term.


Top