Navigation
Home Page

Gwasanaeth Nadolig/Christmas Service

Bydd Gwasanaeth Nadolig Ysgol Betws yn Rhos yn cael ei gynnal ar bnawn Llun Rhagfyr 14eg am 2 o'r gloch a nos Lun am 6 o'r gloch yn yr Eglwys.

The Christmas Service will be held on Monday afternoon December 14th at 2 o'clock and Monday evening at 6 o'clock at the church.


Top