Navigation
Home Page

Gwasanaeth yn yr Eglwys/ Church Service

Croeso cynnes i bawb ymuno gyda ni yfory am wasanaeth cyntaf y flwyddyn gyda'r ficer Sally Rogers yn Eglwys San Mihangel am 10.45 am.

A warm welcome for all to join us tomorrow for our first Church Service this year with the Vicar Sally Rogers at St.Michael's Church at 10.45 am.


Top