Navigation
Home Page

Gwasanaeth yn yr Eglwys/A special service at the Church

Cawsom wasanaeth arbennig i ddiweddu'r tymor gan ein Ymwelydd Esgob Mrs Carol Thomas a oedd wedi gwisgo i fyny fel merch o'r Oes Tuduriaid.

We had a special service to end the term by our Bishop's Visitor Mrs Carol Thomas who was dressed as a lady from the Tudor Age.


Top